Godišnjice
05.06..2005
 

 

PROSLAVA 35 GODINA MATURE - GENERACIJA 1969./1970.

 

 

Dana 23.07.2005. godine zakazan je zbor maturanata pred gimnazijom u 19 sati. Svi zainteresirani mogu se prijaviti na jedan od sljedećih brojeva telefona, najkasnije do 10.07.2005.
Telefoni:
+387 32 843833 (Biljana)
+387 32 843638 (Drago)
+387 32 843494 (Ferida)
+387 32 843904 (Ljerka)
+387 32 844064 (Sanida)

Prilažemo i popis maturanata:

IVa
IVb
Mirjana Babić
Mirjana Čavar
Slavko Čorić
Miloš Đajić
Vatroslav Grgić
Nermana Handži
Refik Islamović-pok.
Franjo Jarčević
Milica Josipović
Jadranka Jović
Željka Kohut
Jelka Lazarević
Stojanka Lazarević
Drago Mandić
Milena Marjanović
Slavica Pavlić
Divna Petrović
Radmila Puškić
Ljiljana Šavija
Borka Šimičević
Natalija Videkanjić
Dušanka Borković-pok.
Dušan Borković
Mladenka Čolić
Nada Laštro
Ferida Bečić
Zora Cvijić
Marija Dužnović
Željka Fišer
Zdravko Gavran - pok.
Biljana Grabovac
Snježana Grgić
Ivan Jakić
Zdravko Jakić
Smiljka Josipović
Želimir Kalfić
Radmila Maksimović
Šemsudin Mašić
Sanida Parić
Željka Pećanac
Mara Pejčinović
Boro Rajić
Marta Romić
Slavica Selak
Nevenka Sprečkić
Zorica Šilić
Vinko Šolak
Ljerka Terzić
Radomir Trifković
Vladimir Vuković
 

 

   

 

Midnight Rider Design2003 - 2005 ©
 
Mladen Divkovic