Vijesti iz Vareša
18.06..2005
 

 

PREMIJER ZE-DO ŽUPANIJE S GOSPODARSTVENICIMA BREZE I VAREŠA

 

 
Polić i gospodarstvenici Vareša i Breze
VAREŠ - U sklopu redovitoga obilaska općina na području Zeničko-dobojske županije premijer ZE-DO županije Nedžad Polić sa suradnicima posjetio je općinu Vareš gdje se u dvorani općinskoga vijeća sastao sa gospodarstvenicima s područja općina Breza i Vareš. Uz županijskoga premijera sastanku su nazočili ministri gospodarstva, financija, poljoprivrede, urbanizma, te direktori Županijske uprave za inspekcije i Agencije za privatizaciju.
 

S gospodarstvenicima kojih je s područja ove općine bilo svega četrdesetak, premijer je sa suradnicima razgovarao je o aktualnom stanju u gospodarstvu na području županije, s posebnim osvrtom na aktualne probleme u spomenutim općinama. Veliki dio rasprave odnosio se na teške uvjete poslovanja s nedavno formiranim Županijskim šumskim društvom, koje je za uplatu drvne mase i razgovore s drvoprerađivačima ovoga kraja odvojilo samo jedan radni dan u tjednu, pa je taj problem premijeru postavljen kao velika prepreka ozbiljnijem razvoju ove grane gospodarstva koja je sve više orijentirana ka izvozu. Tijekom sastanka direktor poduzeća BBM Amfibolit Sejo Operta kazao je kako je poduzeće kojemu je na čelu spremno darovati sav materijal, kamen, za rekonstrukciju dijela regionalnog puta od Breze do Vareša, uz obvezu vlade da pokrene i s izvođačima radova dogovori ovaj posao. Razgovori o ovome projektu nastavljeni su i nakon službenoga dijela sastanka.
Riječi je bilo i o poticajima razvoju turizma koji su prema mišljenju prisutnih gospodarstvenika mali ili nikakvi u odnosu na potencijale kojima raspolaže ovaj dio županije. Ipak, razgovor s gospodarstvenicima ostao je u sjeni velikih problema pacijenata s područja ove općine kojima je onemogućeno liječenje u Sarajevu. Premijer je kazao kako se i dalje vode intenzivni pregovori s rukovodstvom KCUS-a, koji bi mogli dobiti svoj konačni epilog formiranjem novoga Upravnog odbora ove ustanove, što će se svakako dogoditi do kraja lipnja.
Goran Sprečkić, 18.06.2005

   

 

Midnight Rider Design2003 - 2005 ©
 
Mladen Divkovic