Najnovije vijesti iz Vareša
26.11.2004
 

 

ZNAČAJNA INVESTICIJA U VAREŠKI VODOVOD

 

 
VAREŠ - Tijekom listopada i studenog 2004. godine Javno komunalno poduzeće Vareš implementiralo je značajan projekt u oblasti vodoopskrbe, te u rad pustilo sustav mjerenja dotoka vode i automatskog doziranja klora na glavnim distributivnim vodovima. Projekt je vrijedan 61.000 KM, a u financiranju su sudjelovali CRS (41.000 KM), JP za vodno područje slivova rijeke Save Sarajevo i JKP Vareš s po 10.000 KM.
 

Na vodovodnim objektima Kugla, Rajčevac i Stari rezervoar ugrađeni su elektromagnetni mjerači protoka s automatskim doziranjem klora, u ovisnosti od protoka vode, čime se za potrošače osigurava stalna i kvalitetna dezinfekcija, te je u bakteriološkom smislu zagarantirana ispravnost vode.
Ovo je prvi puta u povijesti vareškog vodovoda da se vrši kontinuirano kloriranje vode u kome su pokriveni svi vodovodi kojima upravlja JKP Vareš. Kako nam je kazao Zafer Kamenjaš, v.d. direktor JKP-a, u sklopu ovog projekta dovedena je struja na sve navedene objekte, izvršena sanacija kvarova dijela gradske mreže i ugrađeni sekcijski ventili u Vareš Majdanu, čime se stvaraju preduvjeti za manipuliranje u mreži, a sve u cilju redukcije u ljetnim mjesecima za Vareš Majdan. Puštanjem u rad sustava mjerenja dotoka vode na rasteretnim komorama Rajčevac i Kugla stvoreni su preduvjeti za detekciju gubitaka na primarnoj i sekundarnoj mreži i sanaciju gradske vodovodne mreže u cjelini. Na tim poslovima JKP Vareš intenzivno radi već 4 godine, kao i na rekonstrukciji i modernizaciji elektroopreme crpne stanice Oćevija. Rezultat upravo završenog posla bit će, nadamo se, vodoopskrba bez redukcija, što je tijekom prošloga ljeta bio čest slučaj i ušteda troškova za električnu energiju i do 60.000 KM godišnje.
(Danijela, 26.11.2004)

(G.Sprečkić, 26.11.2004)

   

 

Midnight Rider Design2003 - 2004 ©
 
Mladen Divkovic