Vijesti iz Vareša
01.07..2005
 

 

GRADONAČELNICA ŠVEDSKOG GRADA FLENA U VAREŠU

 

 
VAREŠ - Prije dvije godine, zahvaljujući varešanima koji žive u Švedskoj Mladenu i Igoru Papecu, počeli su kontakti i razgovori predstavnika općine Vareš i komune Flen iz Švedske. Prije par dana općinu Vareš, vareškoga načelnika Hamdu Fatića, i općinske vijećnike posjetila je delegacija grada Flena koju su činili direktor komune Tomas Rikse i gradonačelnica Flena Lotta Finstrop, te spomenuti varešani koji su angažirani u gradskoj upravi Flena.

Gosti su s domaćinima razgovarali o mogućnostima suradnje ova dva grada koja bi se kretala od razmjene učenika pa do gospodarskih projekata. Općinski je načelnik čak formirao posebno tijelo sastavljeno od predstavnika građana i općinskih vlasti, koja će s komisijom koja je formirana u komuni Flen utvrditi moguće pravce suradnje. Općinsko je vijeće ovlastilo načelnika da pripremi i potpiše protokol o suradnji dva grada čiji će se tekst naknadno utvrditi, a potpisivanje je planirano za deveti mjesec ove godine.
Kako su nam kazali gosti iz Flena, oduševljeni su ljudima i ovim krajem uopće, i bez obzira na suradnju koju planiraju realizirati, ovo nikako nije posljednji dolazak u Bosnu i Hercegovinu i Vareš. Posebno zanimljivo što valja spomenuti je činjenica kako Flen, kao i Vareš ima Željezaru koja ne radi, i preradu drveta koja također ne radi. Razlika između Vareša i Flena je u tome što je vareški proračun za 2005.g. 700.000 Eura, dok je proračun grada iz kojeg su gosti došli nevjerojatnih stotinu milijuna Eura, a imaju svega 16.500 stanovnika.

Goran Sprečkić, 01.07.2005

 
   
Midnight Rider Design2003 - 2005 ©
 
Mladen Divkovic