Najnovije vijesti iz Vareša
08.10.2004
 

 

GODIŠNJA SKUPŠTINA UDRUGE "MAJKA TEREZIJA"

 

  Redovita godišnja skupština Udruge građana "Majka Terezija 07. listopada u staroj crkvi u Varešu. Na skupštini je bilo nazočno 39 članova i dva kapelana župe Vareš - fra Ivo Živković i fra Bono Kovačević. Na dnevnom redu bilo je godišnje izvješće o radu Udruge za razdoblje rujan 2003. - rujan 2004. i aktualna problematika u radu s kojom se članovi svakodnevno susreću.
U navedenom razdoblju, u suradnji sa Caritasovom kuhinjom članovi udruge su svojim štićenicima odnijeli na kućne adrese 19.000 objed a, od toga na području Vareša 5.000, a na području Vareš Majdana 14. 000 objeda.
 

Na skupštini je dogovoreno između ostaloga, da mlađi članovi Udruge posade cvijeće u parkovima u Varešu koje je Udruzi donirao CRS. Jedan od zaključaka skupštine je i da se napravi revizija i da se vidi kome je uistinu potreban ručak u kuhinji, a komu ne, te da se smanji broj korisnika Pučke kuhinje, koja je u lošoj financijskoj situaciji. Iznesen je i prijedlog da osobe koje imaju primanja, ali su bolesne i nemoćne, daju određeni iznos novca kako bi im se ručak donio na kućna vrata. Isto tako, donesen je zaključak da se formira grupa koja bi bila zadužena za pripremanje i organiziranje raznih manifestacija. Predloženo je da organiziranje izložbi ručnih radov a bude tradicionalno za Uskrs i Miholjdan i da se odredi Odbor za organiziranje izložbi. Predsjednica Udruge Gordana Lukić je ovom prigodom pohvalila članicu Nadu Borković kao najstariju članicu Udruge i jednu od najaktivniji od prvog dana postojanja Udruge, zatim Mirjanu Babić koja se istaknula u kupanju bolesnika i sve žene u vareš majdanu koje dijele ručak bez ikakve naknade. Rad skupštine je završen dogovorom o organiziranju hodočašća u Međugorje krajem listopada ili početkom studenog
(Danijela, 08.10.2004)

   

 

Midnight Rider Design2003 - 2004 ©
 
Mladen Divkovic