Najnovije vijesti iz Vareša
30.11.2004
 

 

ODRŽANA KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA VAREŠ

 

 

U velikoj dvorani općine Vareš 30. studenog 2004. godine održana je konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Vareš, kojom je do izbora novog predsjedavajućeg predsjedavao predsjedavajući u starom sazivu Josip Malbašić.U novom sazivu Općinskog vijeća Vareš su predstavnici 5 političkih stranaka i to: iz Stranke demokratske akcije (SDA) 8 vijećnika - Zakir Beganović, Taiba Brkić, Edina Hafizović, Osman Ibriš imović, Mustafa Kamenjaš, Hikmet Memić, Majda Muftić i Nusret Višća. Socijaldemokratska partija (SDP) zastupljena je s 6 vijećnika - Dragan Brković, Mladen Čupka, željko Matić, Nihad Parić, Adela Vuleta i Jasminka Zukić. Hrvatski savez HSS/NHI ima 3 vijećnika - Jozo Matošević, Mario Mirčić i Tomislav Trogrlić, kao i Hrvatska Demokratska zajednica (HDZ) - Josip Malbašić, Zdravko Marošević i dr. Jelena Zlobec. Bosanskohercegovačka patriotska stranka (BPS) zastupljena je s jednim vijećnikom - Džemo Kevrić.
Na današnjem dnevnom redu bile su 4 točke. Izvješće o rezultatima održanih Općinskih izbora za općinu Vareš podnio je član Izbornog povjerenstva Vareš Dragan Orozović
Uslijedila je Verifikacija mandata i davanje svečane izjave, a nakon što su svi vijećnici potpisali svečanu izjavu, obratio im se vareški načelnik Hamdo Fatić koji je istaknuo kako bi svi vijećnici o bitnim stvarima za vareš trebali lako dogovarati , a da je prioritet djelovanja traženje samog mjesta općine Vareš u državnoj strukturi, u skladu s ustavnim promjenama koje se trebaju provesti. Ukoliko u skoro vrijeme ne dođe do ustavnih promjena u BiH, načelnik Fatić je istaknuo da će inzistirati na prelasku općine Vareš iz Zeničko-dobojske u Sarajevsku županiju. Od osnovnih ciljeva svoga djelovanja vareški načelnik je naveo stvaranje uvjeta za brže zapošljavanje , osobito mladih i povratnika, komunikacijsko povezivanje Vareša (izgradnja putova Breza-Vareš-Podkamenko i Vareš – Kraljeva Sutjeska i svih lokalnih putova), stvaranje uvjeta za povratak, održivost povratka i obnovu, te radovi na vodoopskrbi općine.
Kod točke Izbori predsjedavajućeg i dopredsjedavajućeg općinskog vijeća za govornicu je izašao zastupnik SDA u Skupštini Ze-do županije dr. Fikret Operta, koji je uputio čestitke novoizabranim vijećnicima i zaželio im uspješan rad, te najavio da će vijećnici SDA napustiti sjednicu iz proceduralnih razloga, obzirom da nisu ispoštovani svi uvjeti o sazivanju sjednice i vijećnicima nije dostavljen Poslovnik o radu Općinskog vijeća Vareš.
Rad sjednice nastavilo je 13 vijećnika, i u skladu s dostavljenim prijedlozima za predsjedavajućeg OV-a Vareš izabran je kandidat HDZ-a Zdravko Marošević, a za dopredsjedavajućeg kandidat SDP-a Nihad Parić. Sjednica je završena usvajanjem Odluke za raspis ivanje natječaja o izboru tajnika Općinskog vijeća.

(Danijela, 30.11.2004)

   

 

Midnight Rider Design2003 - 2004 ©
 
Mladen Divkovic