300. obljetnica rodjenja - jubilej našeg velikana

Kratka kronologija života i djela fra Filipa Lastrića

1734. postavljen na čelo franjevcima BiH

1735. postaje kustos Bosanske provincije

1741. izabran za provincijala kao posljednji franjevac iz BiH koji je vodio Bosnu Srebrenu dok su još u njoj bili Bosna, Slavonija, Srijem, Banat i južna Ugarska

1745. prestaje biti provincijalom

1752. ranjen od strane Turaka za napada na sutješki samostan

1752. objavio svoje djelo Testimonium bilabium

1759. piše u Sutjesci Commentariolum super Bosnensi provincia

1760. – 1761. piše za Farlatijevo djelo Illyricum sacrum

1762. piše De antiquitate et natis Provinciae Bosniensis

1765. Epitome vetustatum tiska u Veneciji

1765. Od uzame objavljuje u Mlecima

1766. Nediljnik dvostruk i Svetnjak objavljuje u Mlecima

1776. novo izdanje Epitome vetustatum

1783. umire od srčanog udara u Kraljevoj Sutjesci 19. travnja u 23 sata, pokopan u sutješkoj crkvi ispod glavnog oltara u franjevačkoj grobnici

1967. prof.dr. Herta Kuna objavljuje studiju Jezik fra Filipa Laštrića, bosanskog franjevca XVIII vijeka

1973. u 19. knjizi edicije Pet stoljeća hrvatske književnosti objavljen izbor iz Lastrićeva d

1977. fra Andrija Zirdum objavljuje Pregled starina bosanske provincije

1982. fra Andrija Zirdum objavljuje monografsku studiju o životu i djelu Filipa Lastrića Oćevca

1994. osnovna škola u Pržićima dobila ime po fra Filipu Lastriću.

1700. rodio se u selu Oćeviji, zaseoku Lastre, fra Filip Lastrić od oca Jakova Ivanića

17 12. ili 1713. dječak Martin Jakovović, kasniji fra Filip Lastrić, počinje svoje školovanje u Kraljevoj Sutjesci

1719. stupa u franjevački novicijat i uzima ime fra Filip

1724. vjerojatno zaređen za svećenika

1726. imenovan profesorom filozofije u Požegi

1726. – 1729. piše svoja filozofska predavanja Traditiones in universam aristotelico-scoticam philosophiam

1729. vraća se u Bosnu, u Kraljevu Sutjesku, i postaje učitelj novaka i đaka