PROTOKOL O OBNOVI BOBOVCA

SLIJEDI IZRADA STUDIJE

 

            Na inicijativu općinskih načelnika Vareša i Kaknja, Hamde Fatića i Mensura Jašarspahića, a poslije višemjesečnih dogovora i sastanaka u Varešu, Sarajevu i Zenici vođenih pod patronatom regionalnih razvojnih agencija (SERDA i REZ), konačno je usuglašen tekst Protokola o suradnji na projektu pod nazivom "Revitalizacija i valorizacija kraljevskoga grada Bobovca i Kraljeve Sutjeske". Potpisivanje je upriličeno 24. travnja 2007. upravo na lokalitetu Bobovca. Ključni su ciljevi Protokola izrada "Studije razvoja turizma i očuvanja kulturno-povijesnih spomenika na području općina Vareš i Kakanj, s posebnim osvrtom na stavljanje kraljevskoga grada Bobovca u kontekst turističke ponude" i rješavanje infrastrukturnih problema, odnosno uređenje prilaznih cesta do Bobovca. Na realizaciji ciljeva iz Protokola obvezalo se surađivati ukupno 19 subjekata, među kojima su većina oni bez kojih se zapravo i ne bi moglo raditi na jednoj tako obuhvatnoj akciji. A oni su: SERDA d.o.o. Sarajevo, REZ d.o.o. Zenica, Općina Vareš, Općina Kakanj, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, Ministarstvo prostornog uređenja, prometa i komunikacija i zaštite okoliša Zeničko-dobojskog kantona, Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta Zeničko-dobojskog kantona, Ministarstvo prometa i komunikacija Federacije BiH, Ministarstvo turizma i okoliša Federacije BiH, Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika u BiH, Zavod za zaštitu kulturno-povijesnog i prirodnog naslijeđa Federacije BiH, Turistička zajednica Federacije BiH, Turistička zajednica Zeničko-dobojskog kantona, Fondacija "Mozaik" Sarajevo, Franjevački samostan Kraljeva Sutjeska, Udruga "Kraljevski grad Bobovac" Vareš, NVO "Alternative" Kakanj, Fondacija "Curia Bani" Kraljeva Sutjeska i Planinarsko društvo "Bobovac" Kakanj. Ovi će subjekti, kako je najavljeno prilikom potpisivanja Protokola, u najskorije vrijeme formirati "Tim za realizaciju projekta" koji će činiti po jedan predstavnik svakoga od njih, a koordinaciju aktivnosti na realizaciji projekta i dalje će voditi razvojne agencije, koje su za to najbolje stručno osposobljene.

 

                                                                                                                                         M. Marijanović